Tekenwerk

De bouwkundig tekenaar zal aan de hand van de door de opdrachtgever opgesteld programma van eisen een schetsplan of een voorlopig ontwerp opstellen. In het ontwerp dient de bouwkundig tekenaar rekening te houden met de uidige wetgeving (bestemmingsplan en het bouwbesluit) het formaat van de bouwkavel en natuurlijk het beschikbare budget.

Wanneer de opdrachtgever met schetsplan of het voorlopig ontwerp akkoord gaat, wordt door de bouwkundig tekenaar een definitief ontwerp gemaakt. Dit definitief ontwerp wordt voorgelegd bij de gemeentelijke instantie “bouw- en woningtoezicht”. Het plan wordt hier beoordeeld door de welstandscommissie en of de stedenbouwkundige dienst.  Wanneer het definitieve ontwerp wordt goedgekeurd gaat de bouwkundig tekenaar aan de slag om de bestektekeningen, constructieberekeningen, EPG-berekeningen (Energie Prestatienorm Gebouwen) te maken inclusief grondonderzoek. Wanneer de bestektekeningen definitief zijn kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

(Aan)vragen?

Zijn er vragen? laat hier uw berichtje achter!

    captcha