Regelgeving verwijderen asbest

www.omgevingsloket.nl

Online vergunningaanvraag en melding

Snel en digitaal een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand, plaatsing van een beschoeiing of een activiteit op of aan een dijk. Het kan met Omgevingsloket online.

www.ruimtelijkeplannen.nl

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

www.watmagikbouwen.nl

Watmagikbouwen maakt u wegwijs in de wereld van bestemmingsplannen en vergunningvrij bouwen. Informatie waarmee u veel kosten én tijd bespaart.

Letterlijk elke m2 in Nederland is ‘gepland’. In bestemmingsplannen en andere regelgeving is vastgelegd hoe een plek mag worden bebouwd, gebruikt en ingericht. Soms krijgt u ineens met deze regels te maken, bijvoorbeeld bij het kopen van een huis of bij verbouwplannen. Dan is het handig te weten wat, waar en hoeveel u mag bouwen, vergunningvrij of met vergunning. Of het nu om een garage, serre of een dakkapel gaat.

Op deze site vindt u alle informatie in één keer.

Succes met uw plannen!

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest

Het meeste nog aanwezige asbest zit in gebouwen van voor 1994. Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in ander materiaal. Het vormt pas een risico voor de gezondheid als asbestvezels vrij kunnen komen. Bijvoorbeeld bij asbestverwijdering. Wie gaat verbouwen of slopen moet in veel gevallen laten inventariseren waar het asbest zit. En dit laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

(Aan)vragen?

Zijn er vragen? laat hier uw berichtje achter!

    captcha