Bouwteam verband

Wanneer een gebouw gerealiseerd wordt in bouwteam betekend dit dat een groep deskundigen die in gezamenlijk overleg, onderleiding van een bouwkundig tekenaar, een gebouw ontwerpt en realiseert. Een bouwteam bestaat onder ander uit; de opdrachtgever, een bouwkundig ontwerper, constructeur,  eventuele adviseurs en de aannemer.  Afhankelijk van de grote en de complexiteit van het gebouw kunnen er ook installateurs deel uitmaken van een bouwteam.

Het grote voordeel van het werken met een bouwteam is dat de aannemer in het voortraject al betrokken is bij de ontwerp fase. De aannemer kan in deze fase belangrijke gegevens verstrekken bij de materiaalkeuzes en de uitvoering methoden.  Door deze samenwerking zal de tijd ontwerpfase van een gebouw sneller en met minder problemen verlopen. Tevens kan de aannemer al vroeg in de ontwerpfase de kosten nauwkeurig bepalen. Wanneer er in een bouwteam gewerkt wordt, gebeurt dit op basis van vertrouwen. Er zal dan ook tijdens de bouwfase met een open begroting gewerkt worden..

(Aan)vragen?

Zijn er vragen? laat hier uw berichtje achter!

    captcha